Streszczenie wideo: Techniki tkanek miękkich w wybranych dysfunkcjach

 • Ważne są nie objawy, ale PIERWOTNE dysfunkcje. Czasami pierwotna dysfunkcja może być umiejscowiona znacznie dalej nić objawy.
 • Tom Myers badał ciągłość łańcuchów mięśniowo-powięziowych. Obecnie Anatomy Trains to znana i popularna koncepcja.
  • Metoda oparta jest o mechanizmy tensegracji.
  • Celem metody jest m.in. zoptymalizowanie równowagi w ciele.
 • Metoda GDS. “Metoda GDS uczy czytania tego, co mówi ciało, które jest rodzajem języka, za pomocą którego wyrażą się psychika.
  • Wyróżnia się 6 rodzin mięśniowych.
   • Łańcuchy osi pionowej odzwierciedlające osobowość: przednio-przyśrodkowy, tylko-przyśrodkowy, tylko przedni, przednio-tylny.
   • Łańcuchy osi poziomej wyrażające sposób komunikacji, relacje: przednio-boczny, tylno-boczny.
 • Funkcje tkanki łącznej: strukturalne, obronne, odżywcze, morfogenetyczne, informacyjno-przewodzące.
 • Tkanka lepko-sprężysta może ulec odkształceniu.
  • Sprężystemu – kiedy wraca do pierwotnej formy po ustąpieniu działania sił.
  • Plastycznemu – kiedy nie wraca do pierwotnej formy.
  • Niszczącemu – gdy dochodzi do zniszczenia tkanki.
 • Tkanki narządu ruchu wykazują sztywność, kiedy działa się na nie szybką siłą, a są bardziej podatne na odkształcenie, kiedy siłą wzrasta powoli.
 • Niektóre z przyczyn dysfunkcji mięśniowo-powięziowych: zaburzenia postawy, nawyki, stres, zmiana pogody, urazy okołoporodowe, mikrourazy, infekcje, unieruchomienie, złe odżywianie itd.
 • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie.
  • Techniki pasywne:
   • Rozciąganie skóry.
   • Rozciąganie tkanki łącznej podskórnej – powięzi powierzchownej.
   • Rozciąganie powięzi głębokiej.
  • Techniki aktywnego rozluźniania.
   • Pasywna
   • Aktywna
   • Wykorzystująca MET
  • Techniki energii mięśniowej:
   • Twórcami są T. J. Ruddy, F. Mitchell, ale również K. Lewit czy V. Janda.
   • Niektóre z technik: poizometryczna relaksacja mięśni, hamowanie zwrotne, techniki pulsacyjne itd.
 • Techniki rozluźniania pozycyjnego polega na wyszukaniu ułożenia, gdzie ból jest najmniejszy. Chaitow połączył to z kompresją punktu spustowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *