Prawo fizjoterapeutyczne zaczyna się rozwijać. Poniżej lista dokumentów związanych z fizjoterapią, niektóre z nich posiadają podkreślenia, komentarze.

UWAGA strona w zakresie aktów prawnych dawno nie była aktualizowana. Zachęcam do śledzenia publikacji wydawanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Mimo wszystko pozostawiam tę podstronę z uwagi na jej znaczenie historyczne.

Ustawy

 1. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw – ustawa przyjęta
 2. Ustawa o o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 3. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej – uchylona z wyjątkiem art. 43

Wytyczne i rekomendacje

 1. Wytyczne KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej
 2. Analiza skuteczności poszczególnych procedur fizjoterapeutycznych w leczeniu obrzęku limfatycznego: rekomendacje w świetle Evidence Based Medicine (EBM)
 3. Rekomendacje w zakresie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Uchwały Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów

Uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Opinie

 1. Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz zmianie innych ustaw
 2. Opinia prawna na temat projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw
 3. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii w sprawie projektów ustaw o zawodzie fizjoterapeuty, złożonych przez PSL i PO

Raporty

 1. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2012 – mazowieckie
 2. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 – mazowieckie
 3. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2016 – mazowieckie
 4. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2016 – podlaskie

Inne

 1. Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej stworzony przez Wojciech Kiebzak, Krzysztof Gieremek, Marian Florczyk, Marek Kiljański
 2. Krajowy standard kwalifikacji zawodowych 2006 r. – fizjoterapeuta (223903)
 3. List do Komisji Zdrowia w sprawie projektu ustawy wraz z załącznikami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *