Ostatnio Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpoczęła wzmożoną działalność w niektórych aspektach wynikających z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Jest to choćby cykl krótkich filmików #zapytajprezesa czy finansowanie wyjazdu do Genewy dla fizjoterapeutów, którzy biorą czynny udział w kongresie.

Aspekt finansowania i przyznawania grantów fizjoterapeutom wzbudził dyskusję na jednej z grup internetowych. Postanowiliśmy więc sięgnąć do uchwały i przedstawić Wam najistotniejsze informacje.

KIF uchwalając dokument chce osiągnąć dwa cele:

  1. zwiększyć poziom wiedzy nt. fizjoterapii klinicznej, wprowadzić zmiany systemowe związane z fizjoterapią
  2. zwiększyć liczby fizjoterapeutów posiadających stopień lub tytuł naukowy

Ocena wniosków dotyczących dofinansowania będzie odbywała się dwuetapowo. W pierwszym etapie losowo wybrane osoby, będę oceniały jedynie poprawność formalną złożonego wniosku. W drugim etapie wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej przez dwóch niezależnych specjalistów (recenzentów). W zależności od przyznanej oceny, a co za tym idzie miejsca w liście rankingowej wnioskodawca uzyska dofinansowanie lub nie.

Wzór wniosku znajdziecie w załączniku do ustawy. W tym samym dokumencie znajduje się spis ocenianych przez recenzentów części pracy.

KIF wyznacza sobie czas dwóch miesięcy na rozpatrzenie wniosku. W uchwale zapisano, że na granty izba przeznaczy maksymalnie 20% swojego budżetu.

Podsumowując jest to jedno z pierwszych realnych działań izby, które może w praktyce wpłynąć korzystnie na rozwój polskiej fizjoterapii oraz odciążyć finansowo fizjoterapeutów.

One Reply to “Wsparcie finansowe dla fizjoterapeutów inwestujących w naukę”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *