Plany nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Wczoraj (tj. 9 lutego) poseł Józefa Hrynkiewicz złożyła projekt, który przewiduje odroczenie wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zdaniem klubu Prawa i Sprawiedliwości ustawa powinna wejść w życie w kwietniu 2018 roku.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, dlatego niespodziewany był taki przebieg zdarzeń, czyli stwierdzenie, że prezydent RP podjął złą decyzję.

Na samym przesunięciu dnia wejścia ustawy w życie o 18 miesięcy się nie kończy. Okazuje się, że ma być to czas na przekształcenie ustawy. Poniżej cytuje fragmenty uzasadnienia projektu:

Nadanie fizjoterapeutom uprawnienia kwalifikacji w leczeniu pacjentów do zabiegów fizjoterapii i ich stosowania, bez chociażby wstępnej diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach życiu pacjentów.

[…]

Wprowadzony w ustawie program kształcenia fizjoterapeutów i zakres zdobywanej przez nich wiedzy nie są wystarczające do uznania, że fizjoterapeuci mogą w pełni samodzielnie kwalifikować i planować zabiegi fizjoterapeutyczne, wydawać opinie i orzeczenia, zlecać wyroby medyczne oraz sprawować nadzór nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Uregulowanie zawodu fizjoterapeuty jest zasadne, jednak osiągnięcie tego celu nie może odbywać się kosztem pogorszenia jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów oraz powielania kompetencji zarezerwowanych dla lekarzy specjalistów.

[…]

W zaproponowanym okresie vacatio legis, będzie można wypracować i uchwalić regulacje nowelizujące ustawę, które dadzą pewność rozwiązań gwarantujących osiągniecie celu, który wyznaczył sobie ustawodawca przystępując do prac, a następnie uchwalając ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Wynika z tego, że lobby lekarskie i PiS nie podda się i rzeczywiście przekształci tę ustawę. Warto teraz przypomnieć, jak wiele fundacji, sportowców, kadr narodowych i pacjentów popierało tę ustawę. Zachowanie PiS-u jest ciosem szczególnie dla pacjenta, który na rehabilitację będzie musiał ciągle czekać od 3 do 12 miesięcy.

Źródło

3 Replies to “Ustawa o zawodzie przesunięta o 18 miesięcy? Plany nowelizacji

  1. a proszę opisać szare szeregi z roku akademickiego.
    ponad kilkadziesiąt studentów z dyplomem do corocznego kotleta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *