Mięśnie strzałkowe

W skład przedziału bocznego wchodzą tylko dwa mięśnie strzałkowe: długi i krótki. Mają one wspólną komorę powięziową.

Unerwienie i unaczynienie

Oba mięśnie strzałkowe są unerwione i unaczynione przez te same struktury: nerw strzałkowy powierzchowny L4-L5, S1, tętnice strzałkową i tętnice piszczelową przednią.

Mięsień strzałkowy długi (fibularis longus muscle)

Mięsień strzałkowy długi (fibularis longus muscle)
Mięsień strzałkowy długi (fibularis longus muscle)

Przyczepia się głównie do głowy strzałki i górnych 2/3 powierzchni bocznej trzonu strzałki, do przegrody międzymięśniowej tylnej i przedniej oraz – jak podaje Bochenek – w niewielkim stopniu do kłykcia bocznego piszczeli (co jednak trudno zauważyć w atlasach). W okolicy połowy wysokości goleni brzusiec przechodzi w ścięgno, które układa się w zagłębieniu mięśnia strzałkowego krótkiego. Ścięgno przechodzi z tyłu kostki bocznej oraz pod troczkiem dolnym mm. strzałkowych dolnym, następnie owija się wokół kości sześciennej, by dotrzeć do guzowatości I kości śródstopia i kości klinowatej przyśrodkowej.

Czynności

  • nawraca stopę (najsilniej);
  • odwodzi stopę;
  • pomaga utrzymać sklepienie poprzeczne stopy;
  • zgina stopę podeszwowo.

Mięsień strzałkowy krótki (fibularis brevis muscle)

Mięsień strzałkowy krótki (fibularis brevis muscle)
Mięsień strzałkowy krótki (fibularis brevis muscle)

Zaczyna się na dolnych 2/3 powierzchni strzałki oraz na przegrodach międzymięśniowych przedniej i tylnej, przechodzi w ścięgno na wysokości kostki bocznej, biegnie za nią, a kończy się na górnej powierzchni guzowatości V kości śródstopia. Brzusiec mięśnia wytwarza rowek dla m. strzałkowego długiego, który położony jest bardziej powierzchownie. Ścięgna obu mięśni krzyżują się pod kostką boczną.

Czynności

  • nawraca stopę;
  • odwodzi stopę;
  • zgina podeszwowo stopę;
  • pomaga utrzymać sklepienie stopy.

Inne wpisy o kończynie dolnej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *