[polldaddy poll=8497198]Projekt zakłada stworzenie Fizjoterapeutycznego Egzaminu Państwowego. Jego zdanie będzie konieczne, aby uzyskania prawa do wykonywania zawodu. Zdawać go można po ukończeniu licencjatu lub po studiach magisterskich. – Artykuł 14.

Wg projektu ma to wyglądać w taki sposób:

Osoba chcąca przystąpić do FEP musi w ukończyć studia na kierunku fizjoterapia (licencjackie lub magisterskie). Następnie składa elektroniczny wniosek o chęci napisania FEP. Ustalona zostanie opłata egzaminacyjna, jednak nie więcej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – na dzień dzisiejszy jest to kwota 400 zł. Opłata będzie stanowiła wpływ do budżetu państwa. – Artykuł 15. i 16.

Odbiegając już od samego egzaminu, głupim pomysłem wydaje mi się opłata egzaminacyjna. Zwróćmy uwagę, że ponosić ją będą studenci, często niepracujący ludzie. Poza tym na korzyść Państwa wpływa większa liczba fizjoterapeutów -> mniejsze kolejki dla pacjentów -> szybsze leczenie -> mniej pieniędzy przeznaczonych na leki, renty. Więc nie wiem czemu miałaby służyć ta opłata, która jedynie utrudni co niektórym zdobycie zawodu. Słuszniejszym rozwiązaniem wydaje się opłata egzaminacyjna dla osób, którym nie udało się zdać w pierwszym terminie.

Centrum Egzaminów Medycznych w £odziFizjoterapeutyczny Egzamin Państwowy będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, Krajową Radę Fizjoterapeutów. Będzie odbywał się dwa razy w roku.

  • 100 pytań testowych
  • jedna odpowiedź poprawna
  • jeden punkt za poprawną odpowiedź
  • pozytywny wynik od 56 pkt
    – Artykuł 17. i 19.

Jak więc widzimy, egzamin nie będzie miał formy praktycznej. Wydaję się to nierozsądnym rozwiązaniem, ponieważ, jeśli egzamin ma sprawdzić czy nadajemy się do pracy z pacjentem, to jego głównym elementem powinno być zaliczenie praktyczne. Z drugiej strony analizując liczbę corocznych nowych fizjoterapeutów – ciężko byłoby wprowadzić funkcjonalnie takie zaliczenie. Natomiast jak najbardziej mogłoby ono funkcjonować na uczelni.

Zakres materiału i inne aspekty obejmujące egzamin, będzie ustalał minister do spraw zdrowia, a następnie przekazywał go do CEM. Minister ma zaciągać opinię Krajowej Rady Fizjoterapeutów – o które w jednym z kolejnych wpisów. – Artykuł 20.

Już poza tematem wpisu, ale warto o to zahaczyć, bo nie będę już tego poruszał. Stwierdzenie prawa do wykonywania zawodu także będzie podlegało opłacie – na podstawie takich samych wytycznych jak opłata egzaminacyjna. Z tym, że ta opłata będzie stanowiła dochód dla KRF (Krajowej Rady Fizjoterapeutów). – Artykuł 24

2 Replies to “Projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty PTF – egzamin FEP

  1. cały czas nie mogę dojść do jednego… egzamin będzie obowiązywać tych,którzy zaczną dopiero studia, czy również zdawać go będą musieli fizjoterapeuci, którzy od lat pracują zawodowo?

  2. Egzamin będzie obowiązkowy jedynie dla tych, którzy zaczną studia dnia 1 października 2017 roku lub później. Jeśli więc masz już wykształcenie albo kształcisz się, nie będziesz podchodził do egzaminu. Chyba, że będziesz chciał pójść na specjalizację, wtedy prawdopodobnie tak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *