Nowelizacja – prywatna praktyka fizjoterapeutyczna

Nowelizacja ustawy umożliwi fizjoterapeutom tak jak pielęgniarką, położnym i lekarzom prowadzenie prywatnej praktyki fizjoterapeutycznej w ramach działalności gospodarczej. Daje to m.in. możliwość prowadzenia terapii w domu pacjenta.

Prócz tego w ustawie znalazły się zapisy wymagające konsultacji z Krajową Radą Fizjoterapeutów w przypadku rozporządzeń Ministra Zdrowia i innych ministrów. Te rozporządzenia to m.in. dokumentacja medyczna, przystosowanie pomieszczeń, wykorzystywanie urządzeń.

Zmiany w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty

Krajowa Rada Fizjoterapeutów otworzyła sobie również furtkę do tworzenia biur regionalnych. Takie regionalne organy samorządowe mają pielęgniarki, położne i lekarze. Wydaje się, że jest to istotny temat do przedyskutowania w przeciągu najbliższych 6 miesięcy.  

Zaproponowano też dodanie 5 punktów, które rozszerzają definicje wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Doprecyzowano również przepisy dotyczące niesamodzielności zawodowej. Fizjoterapeuta, który nie ma odpowiedniego doświadczenia, będzie musiał mieć zgodę lekarza lub innego samodzielnego fizjoterapeuty, aby udzielać świadczeń zdrowotnych.

Zastanawiający jest kolejny zapis:

Wynika z niego, że organy KIF być może nie będą standardowo analizować zdobytego doświadczenia, a wystarczy oświadczenie, że takie doświadczenie zawodowe się ma.

Konsultacje społeczne

Projekt jest od kilku dni w trakcie konsultacji społecznych. Zachęcam do zaangażowania i przesłania nam lub Ministerstwu Zdrowia swoich wniosków i uwag. Wart zwrócić uwagę, że mogą to również być uwagi do samej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Nowelizacja miałaby wejść w życie 30 września 2018 r. 30 listopada jest deadline, w którym trzeba przerejestrować działalność gospodarczą w podmiot leczniczy.

Linki: Źródło i projekt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *