Praktyka fizjoterapeuty według ustawy o zawodzie

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nakazuje fizjoterapeutom rejestracje swoich działalności gospodarczych jako podmiot leczniczy. Osoby, które posiadają prywatne gabinety musiałyby w listopadzie przerejestrować je na podmiot leczniczy, z czym wiąże się wiele obowiązków i wytycznych. Fizjoterapeuci, którzy pracują jedynie prywatnie dojeżdżając do pacjenta w zasadzie nie mogliby pracować legalnie.

Nowelizacja ustawy?

Krajowa Rada Fizjoterapeutów była przez wiele miesięcy pod presją środowiska fizjoterapeutycznego, które obawiało się nadchodzących zmian. W tym okresie trwały rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, mające na celu rozwiązanie tej sytuacji. Już od początku tych uzgodnień mówiło się o dobrych zamiarach MZ i współpracy.

Dzisiaj na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znalazła się informacjach o pracach nad projektem nowelizującym ustawę o działalności leczniczej oraz ustawę o zawodzie fizjoterapeuty.

W uzasadnieniu prac nad projektem możemy przeczytać:

Jednak w części uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania zawodu fizjoterapeuty uregulowania te zawierają rozwiązania mniej korzystne w porównaniu z wyżej wymienionymi samodzielnymi zawodami medycznymi. Dotyczy to braku możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej. Sytuacja jest niekorzystna dla fizjoterapeutów, których znaczna część udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania albo w zakładzie leczniczym innego podmiotu leczniczego. […]

Umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej przez odpowiednią zmianę przepisów.

Planowany termin przyjęcia projektu (interpretuje to jako zakończenie prac nad projektem) to III kwartał 2018 roku. Istnieje więc szansa i taką intencję ma pewnie również ustawodawca, że przepisy zostaną zmienione przed listopadem.

Dziwię się trochę Krajowej Radzie Fizjoterapeutów, która na portalu napisała:

W dniu 29 maja br. na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt oczekiwanej przez środowisko fizjoterapeutów zmiany w kontekście funkcjonowania fizjoterapeutów jako podmiotów leczniczych.

Ponieważ żaden projekt się nie pojawił. Pojawiła się jedynie informacja, że takie prace będą podjęte. Jest to więc dopiero pierwszy krok.

Co z innymi zmianami?

Warto przypomnieć, że są jeszcze inne kwestie, które powinny ulec zmianie. Być może cześć z nich zostanie od razu przyjęta w pakiecie ze zmianą nt. praktyki fizjoterapeutycznej. Jest to m.in. kwestia pracy w DPS-ach, szkołach i innych miejscach, które nie są podmiotami leczniczymi. Obecnie fizjoterapeuci na tych stanowiskach nie wykonują de facto swojego zawodu.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *