Fizjoterapeuci dostają nowe obowiązki

Zgodnie z nowym rozporządzeniem (właściwie jego nowelizacją) Ministra Zdrowia (link) pacjent skierowany na fizjoterapię ambulatoryjną lub fizjoterapię domową będzie dostawał skierowanie od lekarza in blanco*. Co za tym idzie to fizjoterapeuta mający 3-letnie doświadczenie w zawodzie i tytuł magistra, będzie zobowiązany zbadać pacjenta i zlecić odpowiednie zabiegi fizjoterapeutyczne.

*Nie będzie to dotyczyć lekarza rehabilitacji medycznej, lekarza rehabilitacji w chorobach narządu ruchu i lekarza rehabilitacji ogólnej.

Wizyta fizjoterapeutyczna

W pierwszym dniu cyklu zabiegowego fizjoterapeuta powinien zbadać pacjenta, założyć dokumentację medyczną oraz zaplanować proces fizjoterapii. KIF rekomendacje tutaj swoje wytyczne dotyczące badania funkcjonalnego pacjenta. Niestety patrząc na realia i na to ile NFZ płaci za pierwszą wizytę fizjoterapeutyczną, w wielu placówkach ograniczy się to do krótkiego wywiadu wykluczającego przeciwwskazania i… i może do krótkiego badania.

Cykl zabiegowy

W trakcie cyklu zabiegowego pacjenta fizjoterapeuta będzie mógł zmienić plan leczenia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wg piśmiennictwa niektóre zabiegi fizykalne przynoszą rezultaty dopiero po serii takich zabiegów (a już dwa zabiegi tracimy na wizytę fizjoterapeutyczną na wstępie i wizytę końcową oceniającą efekty terapii – no chyba, że NFZ będzie dodatkowo płacił rozliczal wizytę?).

Zakończenie cyklu zabiegów

Jak wspomniano fizjoterapeuta ocenia efekty zaplanowanej i zrealizowanej fizjoterapii. Fizjoterapeuta podczas ostatniego spotkania edukuje pacjenta i daje zalecenia, co do dalszego leczenia oraz tworzy raport dla lekarza dotyczących wykonanych zabiegów oraz ich efektów. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania tego raportu lekarzowi w sposób pośredni (za pośrednictwem pacjenta) lub bezpośrednio.

W tej sprawie wysłaliśmy zapytanie do KIF-u oraz Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ w schemacie postępowania KIF świadczeniodawcą jest fizjoterapeuta, co prawdopodobnie jest nadinterpretacją.

Inne aspekty

  • Rozporządzenie jasno wskazuję, że fizjoterapię może prowadzić jedynie fizjoterapeuta.
  • Pacjent ma 30 dni na zarejestrowanie skierowania od daty jego wystawienia.
  • Jeżeli fizjoterapeuta nie zgadza się zaleceniami lekarza rehabilitacji medycznej, lekarza rehabilitacji w chorobach narządach ruchu czy lekarza rehabilitacji ogólnej, może zmienić rodzaje zabiegów, jednak wcześniej musi skonsultować to z lekarzem wystawiającym skierowanie oraz odnotować to w dokumentacji medycznej.
  • Skierowania wystawione przed dniem 01.01.2019 nie są wiążace dla fizjoterapeity co do zleconych zabiegów, okolicy ciała czy liczby zabiegów. Oznacza to, że fizjoterapeuta może zmodyfikować dane skierowanie.

W kolejnym artykule postaramy się zadać i być może odpowiedzieć na parędziesiąt pytań, które pojawiają się w związku z tym rozporządzeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *