Nerw podpotyliczny

C1 – gałąź grzbietowa pierwszego nerwu szyjnego, inaczej nerw podpotyliczny (n. suboccipitalis), zwany dawniej nerwem potylicznym głębokim.

Jest to nerw, który ruchowo zaopatruje mięśnie podpotyliczne: m. skośny głowy górny, m. prosty głowy tylny mniejszy, m. prosty głowy tylny większy, m. skośny głowy dolny, m. półkolcowy głowy. Poza tym gałązka czuciowa tego nerwu zaopatruje staw potyliczno-szczytowy.

M. skośny górny głowy (m. obliquus capitis superior):

Mięsień skośny górny głowy
M. skośny górny głowy
Pp: wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego
Pk: poniżej odcinka bocznego kresy karkowej dolnej

M. prosty tylny mniejszy głowy (m. rectus  capitis posterior minor):

2015-06-22_18h43_28
M. prosty tylny mniejszy głowy
Pp: guzek tylny C1
Pk: poniżej odcinka przyśrodkowego kresy karkowej dolnej

M. prosty tylny większy głowy (m. rectus capitis posterior major):

M. prosty tylny większy głowy
M. prosty tylny większy głowy
Pp: wyrostek kolczysty C2
Pk: poniżej środkowej części kresy karkowej dolnej

M. skośny dolny głowy (m. obliquus capitis inferior):

M. skośny głowy dolny
M. skośny głowy dolny
Pp: wyrostek kolczysty C2
Pk: wyrostek poprzeczny C1

M. półkolcowy głowy (m. semispinali capitis):

2015-06-22_18h50_38
M. półkolcowy głowy
Pp: wyrostki poprzeczne Th1 – Th6 + wyrostki poprzeczne i stawowe C4 – C7
Pk: łuska kości potylicznej między kresą karkową górną i dolną

Staw szczytowo-potyliczny (articulatio  atlantooccipitalis):

2015-06-22_19h01_30
Staw szczytowo-potyliczny
Przestrzenie między kością potyliczną a kręgiem szczytowym zamykają błony szczytowo-potyliczne.

Nerw potyliczny większy

C2 – gałązka grzbietowa drugiego nerwu szyjnego, inaczej nerw potyliczny większy (n. oddipitalis major). W przeciwieństwie do nerwu podpotylicznego, które jest głównie ruchowy, n. potyliczny większy ma mieszany charakter. Unerwia on ruchowo: m. skośny dolny głowy, mm. płatowate głowy i szyi, m. najdłuższy głowy i m. półkolcowy głowy. Gałązka czuciowa przebija m. półkolcowy głowy oraz ścięgno m. kapturowego zaopatrując czuciowo skórę od okolicy potylicznej do wysokości ciemienia.

M. skośny dolny głowy (m. obliquus capitis inferior):

M. skośny głowy dolny
M. skośny głowy dolny
Pp: wyrostek kolczysty C2
Pk: wyrostek poprzeczny C1

M. płatowaty głowy (m. splenius capitis):

M. płatowaty głowy
M. płatowaty głowy
Pp: więzadło karkowe na wysokości C3- C7 + wyrostki kolczyste i więzadło nadkolcowe Th1 – Th2
Pk: wyrostek sutkowaty kości skroniowej + poniżej bocznej części kresy karkowej górnej

M. płatowaty szyi (m. splenius cervicis):

M. płatowaty szyi
M. płatowaty szyi
Pp: wyrostki kolczyste i więzadło nadkolcowe Th3 – Th5
Pk: guzki tylne wyrostków poprzecznych C1-C2

M. najdłuższy głowy (m. longissimus capitis):

M. najdłuższy głowy
M. najdłuższy głowy
Pp: wyrostki poprzeczne C3 – Th3
Pk: wyrostek sutkowaty kości skroniowej

M. półkolcowy głowy (m. semispinali capitis):

2015-06-22_18h50_38
M. półkolcowy głowy
Pp: wyrostki poprzeczne Th1 – Th6 + wyrostki poprzeczne i stawowe C4 – C7
Pk: łuska kości potylicznej między kresą karkową górną i dolną

Skóra w okolicy potyliczno-ciemieniowej:

2015-06-22_18h22_57
Nerw potyliczny większy, segment C2. Nerw ten nie unerwia twarzy.

Nerw potyliczny trzeci

C3 – gałązka grzbietowa trzeciego nerwu szyjnego, inaczej nerw potyliczny trzeci (n. occipitalis tertius). Jest nerwem czuciowym, który biegnąc w sąsiedztwie n. potylicznego większego, zaopatruje skórę na potylicy.

Obszar unerwiony przez n. potyliczny trzeci:

2015-06-22_18h22_57
Nerw potyliczny trzeci, segment C3, zaopatruje część skóry na potylicy i karku.

Przebieg anatomiczny nerwu potylicznego trzeciego (opisany jako third occipital nerve):

2015-06-22_19h40_39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *