Mięśnie stabilizujące miednicę

Visible Body Muscle Premium. Obszar przyczepu: 1) m. pośladkowego wielkiego, 2) m. pośladkowego średniego, 3) naprężacza powięzi szerokiej, 4) m. pośladkowego małego
Visible Body Muscle Premium. Obszar przyczepu: 1) m. pośladkowego wielkiego, 2) m. pośladkowego średniego, 3) naprężacza powięzi szerokiej, 4) m. pośladkowego małego

Na miednicy przyczepy mają 3 mięśnie pośladkowe: mały, średni i wielki. Dwa pierwsze mają podobne funkcje, m.in. stabilizują miednice w chodzie. Natomiast mięsień pośladkowy wielki prostuje nogę w stawie biodrowymi, jest jednym z najważniejszych mięśni w ludzkim ciele. Co za tym idzie, jest on antagonistą mięśnia biodrowo-lędźwiowego, o którym pisałem tutaj. Prócz tych trzech mięśni do grupy tylnej mięśni grzebietowych obręczy kończyny dolnej zalicza się naprężacza powięzi szerokiej oraz mięsień gruszkowaty, o których też będzie tu mowa.


Visible Body Muscle Premium. 1) Obszar przyczepu m. pośladkowego średniego, 2) m. gruszkowaty, 3) m. pośladkowy mały, 4) m. naprężacz powięzi szerokie, 5) powięź szeroka
Visible Body Muscle Premium. 1) Obszar przyczepu m. pośladkowego średniego, 2) m. gruszkowaty, 3) m. pośladkowy mały, 4) m. naprężacz powięzi szerokie, 5) powięź szeroka

Mięsień pośladkowy mały (m. gluteus minimus)

Jest położony najgłębiej. Obejmuje obszar talerza biodrowego od kresy pośladkowej przedniej do dolnej, kończy się na przedniej części krętarza większego kości udowej.


Mięsień pośladkowy średni (m. gluteus medius)

Częściowo przykrywa poprzedni mięsień. Brzusiec rozciąga się od kresy pośladkowej przedniej do tylnej, a jego ogon sięga bocznej części krętarza większego kości udowej.

Mięsień pośladkowy mały i średni pełnią podobne czynności. Z powodu dużej rozpiętości mięśni pośladkowych małych, ich włókna będą pełnić antagonistyczne do siebie funkcje. To znaczy część przednia obu mięśni będzie zginać w stawie biodrowym, rotować do wewnątrz (głównie m. pośladkowy mały), a części tylne prostować, rotować na zewnątrz (głównie pośladkowy średni). Poza tym odwodzą w stawie biodrowym, pochylają miednice w stronę boczną (kiedy są niewydolne pojawia się dodatni objaw Trendelenburga).


Mięsień naprężacz powięzi szerokiej (m. tensor fascia latae)

Powstał on z mięśnia pośladkowego średniego, z którym stale częściowo jest zrośnięty. Przyczepia się do bocznej powierzchni kolca biodrowego przedniego górnego i powięzi pośladkowej. Przechodząc w pasmo biodrowo-piszczelowe kończy się na kłykciu bocznym piszczeli.
Mięsień ten działa na staw kolanowy i biodrowy. Napinając powięź szeroką ustala wyprostowany staw kolanowy, wzmacnia pionową postawę ciała. Z drugiej strony zgięty staw kolanowy zgina jeszcze bardziej. W stawie biodrowym zgina udo, obraca do wewnątrz oraz odwodzi.

Unerwienie

Oba mięśnie pośladkowe małe oraz mięsień naprężacz powięzi szerokiej unerwione są przez nerw pośladkowy górny – L4-5, S1.


Visible Body Muscle Prememium. Oznaczenia: 1) m. gruszkowaty, 2) m. pośladkowy wielki, 3) m. naprężacz powięzi szerokiej
Visible Body Muscle Prememium. Oznaczenia: 1) m. gruszkowaty, 2) m. pośladkowy wielki, 3) m. naprężacz powięzi szerokiej

Mięsień gruszkowaty (m. piriformis)

Ma kształt trójkątny. Podstawa trójkąta przyczepia się do powierzchni miednicznej kości krzyżowej w okolicy otworów krzyżowych II do IV. Włókna biegnąc bocznie, przechodzą przez otwór kulszowy przyczepiają się do wierzchołka krętarza większego.

Czynności

Obraca udo na zewnątrz, odwodzi, prostuje, z nieznaczną siłą pochyla miednice do boku.

Unerwienie

Gałązki splotu krzyżowego – L5, S1-5.


Mięsień pośladkowy wielki (m. gluteus maximus)

Leży najbardziej powierzchownie. Ma kilka przyczepów początkowych: powięź piersiowo-lędźwiowa, skrajnie boczna część talerza kości biodrowej, boczny brzeg kości krzyżowej i guzicznej, więzadło krzyżowo-guzowe.  Kończy się w paśmie biodrowo-piszczelowym (górne włókna) oraz przyczepiając się do guzowatości pośladkowej kości udowej (dolne włókna), która może przekształcić się w krętarz trzeci.

Czynności

Utrzymuje pionową postawę ciała, jest najsilniejszym prostownikiem i rotatorem zewnętrznym w stawie biodrowym, prostuje tułów, pociągając pasmo biodrowo-piszczelowe prostuje kolano i odwodzi udo, obustronnie działając przesuwa miednice do przodu, przywodzi udo.

Unerwienie

Nerw pośladkowy dolny – L5, S1-2.

Zobacz WIDEO o tych mięśniach!

3 Replies to “Mięśnie pośladkowe + naprężacz powięzi szerokiej + mięsień gruszkowaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *