Warstwa głęboka

1) M. odwodziciel długi kciuka 2) M. prostownik długi kciuka 3) M. prostownik krótki kciuka 4) M. prostownik wskaziciela

Mięsień odwodziciel długi kciuka (abductor pollicis longus muscle)

Zaczyna się na powierzchni tylnej kości łokciowej, błonie międzykostnej i powierzchni tylnej kości promieniowej. Kończy się na I kości śródręcza, przechodząc wcześniej przez I przedział prostowników. Część włókien może dochodzić do kości czworobocznej większej (czyli proksymalnie do I kości śródręcza) oraz łączyć się z prostownikiem krótkim i odwodzicielem krótkim kciuka.

Czynność:

 • odwodzi nadgarstek;
 • odwodzi I palec.

Unaczynienie:

 • tętnica międzykostna tylna.

Unerwienie:

 • gałąź głęboka nerwu promieniowego C6-8.

Kaletki maziowe:

 • na skrzyżowaniu mięśnia ze ścięgnami prostowników promieniowych nadgarstka;
 • między przyczepem ścięgna a torebką stawową stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka, która zwykle łączy się z jamą stawą.

Mięsień odwodziciel krótki kciuka leży pod prostownikiem palców i prostownikiem palca małego. Od góry graniczy z mięśniem odwracaczem.

Mięsień prostownik krótki kciuka (xtensor pollicis brevis muscle)

Przyczepia się do błony międzykostnej i powierzchni tylnej kości promieniowej. Razem z mięśniem odwodzicielem długim kciuka biegnie przez I przedział troczka prostowników. Przyczep końcowy znajduje się na podstawie paliczka bliższego kciuka.

Czynności:

 • prostuje kciuk w stawie śródręczno-paliczkowym;
 • odwodzi palec I;
 • odwodzi dłoń.

Unaczynienie:

 • tętnica międzykostna tylna.

Unerwienie:

 • gałąź głęboka nerwu promieniowego C6-C8.

Leży przyśrodkowo do mięśnia odwodziciela długiego kciuka.

Mięsień prostownik długi kciuka (extensor pollicis longus muscle)

Biegnie od środkowej powierzchni tylnej powierzchni kości łokciowej i błonie międzykostnej. Przechodzi przez III przedział troczka prostowników i kończy się na podstawie dalszego paliczka kciuka.

Czynności:

 • prostuje dłoń;
 • prostuje kciuk we wszystkich stawach (śródręczno-paliczkowy, międzypaliczkowy);
 • przywodzi kciuk.

Unaczynienie:

 • tętnica międzykostna tylna.

Unerwienie:

 • gałąź głęboka nerwu promieniowego C6-C8.

Mięsień prostownik wskaziciela (extensor indicis muscle)

Rozpoczyna się na powierzchni tylnej kości łokciowej i na błonie międzykostnej poniżej przyczepu mięśnia prostownika długiego kciuka. Przechodzi przez IV przedział troczka prostowników, kończąc się na grzbietowej stronie wskaziciela.

Czynności:

 • prostuje palec II;
 • prostuje dłoń;
 • odwodzi dłoń.

Unaczynienie:

 • tętnica międzykostna tylna.

Unerwienie:

 • gałąź głęboka nerwu promieniowego C6-C8.

Warstwa powierzchowna

1) M. prostownik palców
2) M. prostownik palca małego
3) M. prostownik łokciowy nadgarstka

Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka (extensor carpi ulnaris muscle)

Przyczepia się do dwóch kości: nadkłykcia bocznego kości ramiennej oraz na powierzchni tylnej kości łokciowej. Prócz tego łączy się z więzadłem pobocznym promieniowym stawu łokciowego oraz z powięzią przedramienia. Przechodzi przez VI przedział troczka prostowników, kończąc się na V kości śródręcza.

Czynności:

 • prostuje dłoń;
 • przywodzi dłoń.

Unaczynienie:

 • tętnica międzykostna tylna.

Unerwienie:

 • gałąź głęboka nerwu promieniowego C6-C8.

Kaletka maziowa:

 • między początkiem mięśnia a torebką stawu łokciowego.

Mięsień prostownik palca małego (extensor digiti minimi muscle)

Zaczyna się razem z mięśniem prostownikiem palców na nadkłykciu bocznym kości ramiennej. Przechodzi przez V przedział troczka prostowników, by zakończyć się na paliczku dalszym palca V.

Czynności:

 • prostuje palec V;
 • przywodzi palec V.

Unaczynienie:

 • tętnica międzykostna tylna.

Unerwienie:

 • gałąź głęboka nerwu promieniowego C6-C8.

Mięsień prostownik palców (extensor digitorum muscle)

Blaszka ścięgnista mięśnia zaczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, na więzadle pobocznym promieniowym, na więzadle pierścieniowatym oraz na powięzi przedramienia. W połowie długości przedramienia mięsień dzieli się na 3-4 ścięgna biegnące przez IV przedział troczka prostowników, które kończą się na paliczkach dalszych jako rozcięgno grzbietowe.

Czynności:

 • prostuje palce (głównie w stawach śródręczno-paliczkowych);
 • odwodzi palce;
 • prostuje dłoń.

Unaczynienie:

 • tętnica międzykostna tylna.

Unerwienie:

 • gałąź głęboka nerwu promieniowego C6-C8.

Co ciekawe, w części dystalnej mięśnia pomiędzy jego ścięgnami znajdują się poprzeczne oraz skośne pasma ścięgniste nazywane połączeniami międzyścięgnowymi. Nie występują one u wszystkich ludzi, jednak u większości. Uniemożliwiają one niektóre selektywne ruchy palców. Zobacz dłoń, w której nie ma połączeń międzyścięgnistych lub są bardzo elastyczne – spróbuj wykonać coś takiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *