Podstawa prawna

Końcem maja Krajowa Rada Fizjoterapeutów publikowała uchwałę, która opisuje proces ciągłego doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów. Dokument został uchwalony na podstawie artykułu 62., 70. i 77. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Poniżej zapisy na które powołali się radni.

Artykuł 62.

Artykuł 70.

Artykuł 77.

Kryteria Ciągłego Doskonalenia Zawodowego Fizjoterapeutów

Proces ciągłego doskonalenia zawodowego będzie rozliczany w trybie 3-letnim. Doskonalenie zawodowe podzielona na 3 kategorie:

 • aktywności podstawowe (A1) – trzeba odbyć przynajmniej 2 aktywności w okresie 3 lat
  • udział w kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym lub posiedzeniu naukowo-szkoleniowym w obszarze fizjoterapii
  • udział w programie edukacyjnym, realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, które uzyskały akredytację Komisji Kształcenia Podyplomowego KIF
  • sprawowanie funkcji opiekuna: praktyk studenckich; stażu podyplomowego, specjalizacji, przeszkolenia zawodowego
  • sprawowanie funkcji promotora prac dyplomowych: licencjackich, magisterskich na
   kierunku fizjoterapia
  • indywidualna prenumerata fachowego czasopisma w zakresie fizjoterapii
  • przygotowanie ekspertyzy, recenzji, opinii w zakresie fizjoterapii dla instytucji (jak np. uczelnie, ubezpieczyciele, sądy, fundacje, urzędy, telewizja, radio, środki masowego przekazu)
 • aktywności rozszerzone (A2) – nie są wymagane, jednak 1 aktywność ma taką jak dwie powyższe
  • czynny udział w kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum, które mają charakter
   naukowy (np. wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej) w obszarze fizjoterapii
  • uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego w obszarze fizjoterapii
  • sprawowanie funkcji promotora prac doktorskich w obszarze fizjoterapii
  • zdanie egzaminu specjalizacyjnego w zakresie fizjoterapii
  • autorstwo książki lub rozdziału książki poświęconej fizjoterapii
  • autorstwo, współautorstwo lub tłumaczenie artykułu, książki, rozdziału w książce, lub edukacyjnego programu multimedialnego w obszarze fizjoterapii
  • inne
 • aktywności w zakresie praktycznym (B) – trzeba odbyć przynajmniej 1 aktywność w okresie 3 lat
  • udział w:
   a) warsztatach lub w kursach w obszarze fizjoterapii, o łącznej liczbie godzin praktycznych nie mniejszej niż 16 godzin lekcyjnych, które uzyskały akredytację Komisji,
   b) warsztatach lub w kursach realizowanych w ramach programu specjalizacji w zakresie fizjoterapii,
   c) warsztatach praktycznych organizowanych przez stowarzyszenia zrzeszające
   fizjoterapeutów,
   d) szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym fizjoterapeuta udziela świadczeń zdrowotnych (wymagane łącznie min. 16 godzin zajęć),
   e) innych aktywnościach akredytowanych przez Komisję
  • odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym poza miejscem zatrudnienia przez okres minimum 4 tygodni
  • ukończenie studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe
  • prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla pacjentów z zakresu fizjoterapii

Komisja Kształcenia Podyplomowego KIF

Wprawne oko zauważyło, że niektóre z aktywności będą “zaliczane”, o ile Komisja Kształcenia KIF przyzna akredytację. Jest to bardzo istotna kwestia, bowiem otwiera furtkę Krajowej Izbie Fizjoterapeutów wpływania na rynek szkoleń fizjoterapeutycznych.

Jednak przez pierwsze 3 lata trwać będzie okres przejściowy uchwały. W tym okresie za kursy, które wliczają się do ciągłego doskonalenia zawodowego uznaje się te, mające akredytacje, któregoś z tych podmiotów: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej, Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Balneologii, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Naczelna Izbę Lekarska, Uczelnie Wyższe posiadające aktualną akredytację do prowadzenia kierunku fizjoterapia, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwo Zdrowia oraz uznane międzynarodowe instytucje jak np. IFOMPT (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapist), IPNFA (International PNF Association), IBITA (International Bobath lnstructors Training Association), MII (The McKenzie Institute International).

Kto będzie sprawdzany?

Każdego roku 5% losowo wybranych fizjoterapeutów. W uchwale nie znajdziemy informacji, co w przypadku braku spełnienia Kryteriów Ciągłego Doskonalenia Zawodowego przez danego fizjoterapeutę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *