Komisja Zdrowia – pierwsze posiedzenie

Skład podkomisji19 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia nt. projektu ustawy PTF-u i PSL o zawodzie fizjoterapeuty. Dopiero niedawno pojawił się zapis z zebrania.

Już na wstępie przewodniczący komisji Tomasz Latos (PiS) powiedział, że powołana zostanie podkomisja z powodu rozbieżnych opinii związanych z tą ustawą. Odniosłem wrażenie, że sam pomysł regulacji zawodu fizjoterapeuty jest powszechnie w komisji przyjęty, natomiast ustawa może przejść jeszcze wiele znaczących zmian. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zaznaczył, że organ, który reprezentuje, popiera pomysł regulacji zawodu.

Dariusz Dziadzio (PSL) uzasadniając zasadność wprowadzenia ustawy mówił między innymi, że fizjoterapeuci są trzecią najliczniejszą grupą zawodową zatrudnioną w szpitalach, że pacjenci są narażeni na pseudoterapeutów w przypadku praktyk prywatnych, że liczba potrzebnych świadczeń się zwiększa. Akuratnie wątpię, żeby ten ostatni punkt rozwiązywała ta ustawa.

Warto przytoczyć słowa Rajmunda Miller (PO):

Chciałbym zaprotestować przeciwko określeniu fizjoterapeuty jako zawodu paramedycznego. Nawet jeżeli państwo znajdą to w zapisach, a teraz po nie sięgnąłem – to jako zawód paramedyczny są traktowani tak zwani masażyści fizjoterapeuci, a to nie jest to samo, proszę państwa, co fizjoterapeuta. Bardzo więc proszę, abyśmy nie obniżali rangi zawodu ludzi, którzy od ponad 30 lat oczekują na uznanie ich zawodu jako zawodu medycznego i mają prawo, tak jak pielęgniarki i lekarze, do ustawy o zawodzie. […] Co więcej, chcę państwu powiedzieć – jestem lekarzem – że na studiach fizjoterapeutycznych jest przekazywany znacznie większy zakres wiedzy na ten temat niż na medycynie. Po studiach lekarskich nie mamy takiej wiedzy, jaką mają fizjoterapeuci po studiach fizjoterapeutycznych, ponieważ taka wiedza nie jest tam przekazywana i nie jest to końca potrzebna. W związku z tym, uważam że fizjoterapeuta jest równoprawnym partnerem lekarza w procesie leczenia, tym bardziej, że postęp w tej nauce doszedł bardzo daleko.

Zgodność z UE

Niejasne jest czy projekt ustawy zgodny jest z prawem Unii Europejskiej, przewodniczący komisji z oficjalnych informacji stwierdził, że jest ona niezgodna z dyrektywami UE, co zmusza do wprowadzenia poprawek. Z drugiej strony poseł Dziadzio upierał się, że ma opinie potwierdzające kompatybilność tej ustawy z prawem UE.

Padło jeszcze klika interesujących zdań, jednak de facto nie mających wpływu na przyszłość ustawy.

Powołana podkomisja (patrz grafika na górze) pod przewodnictwem posła Dziadzio zwróciła się do Stowarzyszenia Izba Krajowa Fizjoterapeutów o uwagi dotyczące projektu. Prawdopodobnie Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska oraz Polskie Towarzystwo Rehabilitacji będą zaproszone (albo już zostały), do uczestnictwa w pracach podkomisji –zjawiły się one bowiem na pierwszym posiedzeniu Komisji Zdrowia i zadeklarowały chęć uczestnictwa. Przedstawiciele SKIF-u również zostali zaproszeni na obrady, jednak nie zjawili się.

Jeżeli ktoś chciałby zgłosić jakieś uwagi, proszę o kontakt. Czas jest do 17 kwietnia.

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/9895AFCF75FEE12CC1257E15004CD64A/%24File/0440707.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *