Grupa boczna mięśni przedramienia liczy sobie tylko 4 mięśnie. Mają one różne funkcje – mięsień odwracacz działa głównie na stawy przedramienia, mięśnie prostowniki promieniowe nadgarstka na stawy nadgarstka, a mięsień ramienno-promieniowy na staw łokciowy.

Mięsień odwracacz

Mięsień odwracacz
Mięsień odwracacz: 1) t. wsteczna międzykostna 2) mięsień odwracacz 3) gałąź głęboka n. promieniowego

Jest położony najgłębiej, przylega do kości promieniowej. Przykrywają go mm. prostowniki promieniowe nadgarstka, prostownik palców, prostownik łokciowy nadgarstka i mięsień łokciowy.  Ma wiele istotnych przyczepów: do grzebienia m. odwracacza na kości łokciowej; do więzadła pierścieniowatego stawu promieniowo-łokciowego bliższego; do więzadła pobocznego promieniowego i do nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Ma trójkątny kształt, gdzie  podstawą byłby przyczep na kości ramiennej i łokciowej, a wierzchołkiem przyczep końcowy na guzowatości kości promieniowej powyżej i poniżej niej.

Czynności:

 • odwraca przedramię w każdym położeniu.

Unaczynienie:

 • tętnica wsteczna międzykostna;
 • tętnica wsteczna promieniowa.

Unerwienie:

 • gałąź głęboka nerwu promieniowego C5-8.

Kaletki maziowa:

 • zmienne kaletki na powierzchni mięśnia.


Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka

1) prostownik kciuka długi 2) prostownik kciuka krótki 3) odwodziciel kciuka 4) prostownik nadgarstka krótki
Mięsień prostownik krótki nadgarstka
Mięsień prostownik krótki nadgarstka: 1) n. promieniowy 2) t. poboczna promieniowa 3) m. prostownik krótki nadgarstka

Zaczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, łączy się również z powięzią przedramienia. W okolicy połowy przedramienia jego brzusiec przechodzi w ścięgno końcowe, które dochodzi do powierzchni grzbietowej podstawy III kości śródręcza. Ścięgno biegnie w drugim przedziale troczka prostowników. Jego ścięgno krzyżują, przechodząc powyżej ścięgna: prostownika kciuka długiego, prostownika kciuka krótkiego, odwodziciela kciuka.

Czynność:

 • odwodzi rękę;
 • prostuje rękę.

Unaczynienie:

 • tętnica poboczna promieniowa od tętnicy głębokiej ramienia;
 • tętnica wsteczna promieniowa od tętnicy promieniowej.

Unerwienie:

 • nerw promieniowy C5-7.

Kaletka maziowa:

 • kaletka m. prostownika krótkiego nadgarstka występuje stale między przyczepem ścięgna a kością.

Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka

Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka
Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka: 1) n. promieniowy 2) m. prostownik promieniowy długi nadgarstka 3) t. promieniowa

Leży on na swoim krótszym bracie. W dalszej części również krzyżują go od góry ścięgna mięśni kciuka: odwodziciela długiego, prostownika krótkiego i długiego. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka zaczyna się na przegrodzie bocznej międzymięśniowej ramienia, nadkłykciu bocznym kości ramiennej i jego grzebieniu. Włókna ścięgniste przechodzą przez drugi przedział troczka prostowników, by przyczepić się do powierzchni grzbietowej podstawy II kości śródręcza.

Czynności:

 • zgina staw łokciowy;
 • prostuje rękę i odwodzi ją.

Unaczynienie:

 • tętnica poboczna promieniowa od tętnicy głębokiej ramienia;
 • tętnica wsteczna promieniowa od tętnicy promieniowej.

Unerwienie:

 • nerw promieniowy C5-7.

Kaletki maziowe (czasami):

 • między mięśniem a kością ramienną;
 • między mięśniem a mięśniem odwracaczem.

Mięsień ramienno-promieniowy (brachoradialis muscle)

Mięsień ramienno-promieniowy
Mięsień ramienno-promieniowy: 1) n. promieniowy 2) t. poboczna promieniowa 3) m. ramienno-promieniowy

Jak wskazuje nazwa ma przyczepy na kości ramiennej – na grzebieniu nadkłykcia bocznego oraz na kości promieniowej – w okolicy wyrostka rylcowatego.

Czynności:

 • zgina w stawie łokciowym w każdej pozycji;
 • ustawa przedramię w pozycji pośredniej.

Unaczynienie:

 • tętnica poboczna promieniowa od tętnicy głębokiej ramienia;
 • tętnica wsteczna promieniowa od tętnicy promieniowej.

Unerwienie:

 • nerw promieniowy C5-6.

Kaletka maziowa:

 • na przyczepie dystalnym pomiędzy brachioradialis a mięśniami kciuka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *