W teście mierzony jest czas potrzebny pacjentowi, na jak najszybsze 5-korotne wstanie z krzesła.

Dla bezpieczeństwa dobrze jest ustawić krzesło tyłem do ściany. Pacjent powinien mieć skrzyżowane ramiona, w celu uniknięcia pomagania sobie rękami. Czas mierzymy od hasła rozpoczynającego zadanie ruchowego do momentu, kiedy pacjent usiądzie po piątym wstaniu.

Przed przystąpieniem do testu należy zademonstrować jego przebieg oraz upewnić się, że go rozumie. Dobrze wykonać 2 próby, aby wykluczyć zjawisko uczenia się.

Test służy do oceny siły mięśniowej, ale może również dać informacje nt. równowagi.

Test przerywamy po dwóch minutach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *