Człowiek posiada 12 par nerwów czaszkowych.

Numer Nazwa polska (łacińska) Ogólne informacje
Nervus cranialis I Nerw węchowy (n. olfactorius) Nici węchowe (ok. 20) wchodzą do jamy czaszki przez blaszkę sitową i kończą się w opuszce węchowej.
Nervus cranialis II Nerw wzrokowy (n. opticus)
Nervus cranialis III Nerw okoruchowy (n. oculomotorius) Opuszcza pień mózgu w dole międzykonarowym powyżej górnego brzegu mostu. Dalej biegnie przez zatokę jamistą, a przez szczelinę oczodołową górną dostaje się do oczodołu.

Unerwia ruchowo m. rzęskowy, m. zwieracz źrenicy, część mm. zewnętrznych oka.

Nervus cranialis IV Nerw bloczkowy (n. trochlearis) Objawy porażenia: skośna i pionowa diplopia, rotacja gałki ocznej do wewnątrz i ku górze.

Unerwia ruchowo m. skośny górny.

Nervus cranialis V Nerw trójdzielny (n. trigeminus) Dzieli się na: nerw oczny, nerw szczękowy, nerw żuchwowy.

Unerwia czuciowo twarz, zatoki i zęby.
Unerwia ruchowo mm. żwacze.

Nervus cranialis VI Nerw odwodzący (n. abducens) Przy porażeniu występuje zez zbieżny.

Unerwia ruchowo m. prosty boczny.

Nervus cranialis VII Nerw twarzowy (n. facialis) Przy porażeniu opada kącik ust oraz występuje niemożność domknięcia oka.

Unerwia ruchowo mm. wyrazowe twarzy.
Unerwia przywspółczulnie śliniankę podżuchwową, podjęzykową i gruczoł łzowy.
Unerwia czuciowo podniebienie miękkie, a smakowo 2/3 przednie języka.

Nervus cranialis VIII Nerw przedsionkowo-ślimakowy (n. vestibulocochlearis) Unerwia ślimaka i przedsionek.
Nervus cranialis IX Nerw językowo-gardłowy (n. glossopharyngeus) Opuszcza czaszkę przez część przyśrodkową otworu szyjnego.

Unerwia smakowo 1/3 tylną języka.
Unerwia czuciowo migdałek podniebienny, gardło, ucho środkowe.
Unerwia ruchowo m. rylcowo-gardłowy, m. zwieracz górny gardła.
Unerwia przywspółczulnie śliniankę przyuszną.

Nervus cranialis X Nerw błędny (n. vagus) Najdłuższy z nerwów czaszkowych. Ma charakter przywspółczulny.

Unerwia ruchowo serce, płuca, podniebienie miękkie, gardło, krtań, tchawicę, oskrzela, przewód pokarmowy.
Unerwia czuciowo serce, płuca, gardło, krtań tchawicę, oskrzela, przewód pokarmowy oraz ucho zewnętrzne.

Nervus cranialis XI Nerw dodatkowy (n. accessorius) Unerwia ruchowo m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz m. czworoboczny grzbietu.
Nervus cranialis XII Nerw podjęzykowy (n. hypoglossus) Unerwia ruchowo mm. języka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *