Aspekty prawne dotyczące ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – kontrowersje z perspektywy fizjoterapeuty

19.04.2018 na International Medical Students’Conference przedstawiono pracę pt. Aspekty prawne dotyczące ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – kontrowersje z perspektywy fizjoterapeuty. Prelegentka Joanna Byra przedstawiła 5 najczęściej nierozumianych aspektów związanych z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Poniżej chciałbym opisać te zagadnienia, ale przede wszystkim wyjaśnić, jak to rzeczywiście z nimi jest. W nawiasach podano procent fizjoterapeutów, która znała prawidłową odpowiedź na dane pytanie.

Konsekwencje udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych bez prawa wykonywania zawodu lub innych uprawnień. (12,3%)

 1. Artykuł 136. ustawy jasno stwierdza, że jeśli osoba udziela świadczeń fizjoterapeutycznych bez wymaganych uprawnień podlega karze grzywny. Przykłady:
  1. Jeśli ktoś nie skończył kierunku fizjoterapia, a obsługuje sprzęt do fizykoterapii – podlega karze grzywny.
  2. Jeśli fizjoterapeuta po licencjacie kwalifikuje pacjenta do zabiegów fizjoterapeutycznych – podlega karze grzywny (bo przekracza swoje kompetencje – o czym niżej).
 2. Artykuł 137. jest dopełnieniem powyższego artykułu, bowiem stwierdza, że kto pobiera opłaty za wykonywanie świadczeń fizjoterapeutycznych (do których wykonania nie ma uprawnień), podlega karze grzywny lub karze ograniczenie wolności. Przykład:
  1. Jak wyżej + pobranie opłaty od klienta.

Kwalifikowanie do zabiegów fizjoterapeutycznych. (4,1%)

 1. Artykuł 4. ustawy opisuje kompetencje fizjoterapeutów z różnymi tytułami zawodowymi (technik, licencjat, magister, specjalista). Kwalifikować do zabiegów fizjoterapeutycznych może:
  1. magister, który rozpoczął studia po 01.10.2017;
  2. specjalista fizjoterapii;
  3. magister z 3-letnim doświadczeniem, który rozpoczął studia przed zmianą programową (01.10.2017)
 2. Kwalifikować nie może: technik fizjoterapii, licencjat fizjoterapii. Niezależnie jakie doświadczenie zawodowe posiada.

Wysokość składki samorządowej. (29,9%)

 1. Ustawa określa jedynie maksymalną wielkość składki samorządowej. Konkretną wysokość składki samorządowej określa Krajowa Rada Fizjoterapeutów – wskazuje na to artykuł 77.
 2. Obecnie składka samorządowa wynosi 25 zł/miesiąc. Warto dodać, że jest to w praktyce najniższa składka wśród zawodów medycznych.

Kierunkowość specjalizacji z fizjoterapii (neurologia, ortopedia, geriatria itp.) (26,9%)

 1. W ustawie nie ma zapisów wskazujących na kierunkowość specjalizacji z fizjoterapii.
 2. Obecnie w tym zakresie prowadzone są rozmowy samorządu zawodowego z Ministerstwem Zdrowia.

Kadencja Krajowej Rady Fizjoterapeutów. (21,5%)

 1. Artykuł 64. ustawy określa jasno, że kadencja Krajowej Rady Fizjoterapeutów trwa 4 lata.

Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny. (18,4%)

 1. Będzie miał formę jedynie testową – 100 pytań jednokrotnego wyboru, bez punktacji ujemnej – artykuł 17. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Badanie zostało przeprowadzone na 391 fizjoterapeutach (89,8%) lub studentach fizjoterapii (10,2%).

Badanie opracowali: Mateusz Stec, Joanna Byra, Dominika Bryłowska pod okiem dr. n. med. Małgorzaty Kulesy-Mrowieckiej w ramach SKN Fizjoterapii i Neurorehabilitacji CM UJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *