Przyczyny manifestacji w Warszawie

Źródło: facebook.
Źródło: Facebook.

Z powodu projektu nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która przewiduje przedłużenie okresu vacatio legis (łac. próżnowanie ustawy) o 18 miesięcy, planowany jest ogólnopolski protest. W uzasadnieniu posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości możemy dowiedzieć się, że krytycznie oceniają oni ustawę, a odroczenie jej wejścia w życie, ma im posłużyć na kolejne nowelizacje, które będą odbierały prawa fizjoterapeutom.

Posłowie składający projekt, uważają, m.in. że fizjoterapeuta nie powinien sam kwalifikować pacjentów i planować ich terapię. Przedstawiciele PiS-u nie zgadzają się również na to, by fizjoterapeuta mógł stawiać diagnostykę funkcjonalną. Co za tym idzie, przeciwstawiają się zapisowi, że fizjoterapeuta to samodzielny zawód medyczny.

Duże środowisko fizjoterapeutów w zdecydowanej większości nie zgadza się na nowelizację ustawy. Uważamy bowiem, że przedłużanie okresu vacatio legis szkodzi przede wszystkim pacjentom, ponieważ ci będą dalej narażeni na praktyki oparte o kilkudniowe kursy. Ustawa przewiduje ochronę prawną nazwy “fizjoterapeuta” oraz pozwala ściśle określić (na drodze rozporządzeń Ministra Zdrowia) kompetencje fizjoterapeutów (prawa i obowiązki).

Informacje o proteście

W związku z powyższym Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska dnia 12 lutego 2016 r. złożyła do Urzędu m. st. Warszawy zawiadomienie o planowanym proteście w dniu 26 lutego. Zgromadzenie ma na celu zamanifestowanie naszego sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy.

Wzywamy wszystkich fizjoterapeutów z małych i dużych ośrodków – Przyjdźcie do Warszawy wyrazić kategoryczny sprzeciw wobec nowelizacji Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty złożonej w Sejmie przez Posłankę Hrynkiewicz z klubu parlamentarnego PIS w dniu 09 lutego 2016 roku.
Zaproście i przyjedźcie razem ze swoimi pacjentami, to ICH prawo do profesjonalnej, nowoczesnej i przede wszystkim bezpiecznej terapii jest właśnie łamane. Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, pseudospecjaliści podający się za nas będą dalej krzywdzić Polaków. Przez dwa lata pozostałe do wejścia w życie ustawy, wrogie nam środowiska będą chciały całkowicie wypaczyć sens naszej ustawy zawodowej i sprowadzić fizjoterapeutę do podrzędnej w procesie rehabilitacji roli – Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

Zgromadzenie publiczne rozpoczyna się 26 lutego o godzinie 12:00, a planowo zakończyć ma się około godziny 16:00 tego samego dnia. W tym czasie protestujący fizjoterapeuci oraz pacjenci wręczą Marszałkowi Sejmu petycję sprzeciwiającą się nowelizacji ustawy, żądającej przerwanie jej procesu legislacyjnego. Manifestujący wyruszą pod Urząd Rady Ministrów, a zakończą przemarsz pod Kancelarią Prezydenta RP.

Obecnie na wydarzeniu facebookowym wzięcie udziału w proteście deklaruje około 500 osób, prócz tego ponad tysiąc osób jest zainteresowanych tych wydarzeniem. Liczby te oczywiście znacznie się zwiększą, ponieważ samo wydarzenie powstało wczoraj.

Protest poparły m.in. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii.

Poniżej znajduje się link do wydarzenia, zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim proteście fizjoterapeutów.

-> Wydarzenie na facebooku

Osoby, które na pewno zjawią się na proteście, proszone są o kontakt z Fizjoterapią Polska [miasto, liczba osób]: biuro@fizjoterapeuci.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *