Dokumenty

Poniżej lista dokumentów związanych z fizjoterapią, niektóre z nich posiadają dodane przeze mnie podkreślenia, komentarze.

 1. Krajowy standard kwalifikacji zawodowych 2006 r. – fizjoterapeuta (223903)
 2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej – uchylona z wyjątkiem art. 43
 3. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii w sprawie projektów ustaw o zawodzie fizjoterapeuty, złożonych przez PSL i PO
 4. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2012
 5. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014
 6. Program podstawowy specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 8. List do Komisji Zdrowia w sprawie projektu ustawy wraz z załącznikami
 9. Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz zmianie innych ustaw
 10. Opinia prawna na temat projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw
 11. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw – ustawa przyjęta
 12. Ustawa o o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Skomentuj