Pediatria

Rozwój dziecka pierwsze półrocze

14 października 2015 // 0 Comments

Z filmu Sprited Away Rozwój dziecka to jego przystosowanie do życia w środowisku, to doskonalenie jego umiejętności począwszy od tych najbardziej prymitywnych do coraz bardziej skomplikowanych. Aby dziecko rozwijało się prawidłowo, niezbędny do tego jest zdrowy ośrodkowy układ nerwowy. Najpierw w rozwój angażują się starsze [...]