Szyja i głowa

Unerwienie mięśni nad- i podgnykowych

1 lipca 2015 // 0 Comments

Grupa mięśni podgnykowych mostkowko-gnykowy (m. sternohyoideus) – gałązki splotu szyjnego C1-C3 łopatkowo-gnykowy (m. omohyoideus) – gałązki splotu szyjnego C1-C3 mostkowo – tarczowy (m. sternothyroideus) – gałązki splotu szyjnego C1-C3 tarczowo-gnykowy (thyrohyoideus) – gałązka nerwu podjęzykowego C1-C2 [...]