Mięśnie podgnykowe i nadgnykowe unerwione są przez nerwy czaszkowe oraz I do III nerwu rdzeniowego.

Grupa mięśni podgnykowych

  1. mostkowko-gnykowy (m. sternohyoideus) – gałązki splotu szyjnego C1-C3
  2. łopatkowo-gnykowy (m. omohyoideus) – gałązki splotu szyjnego C1-C3
  3. mostkowo-tarczowy (m. sternothyroideus) – gałązki splotu szyjnego C1-C3
  4. tarczowo-gnykowy (thyrohyoideus) – gałązka nerwu podjęzykowego C1-C2

Grupa mięśni nadgnykowych

  1. dwubrzuścowy (m. digastricus) – brzusiec przedni przez gałązkę n. trójdzielnego, brzusiec tylny przez gałązkę n. twarzowego, czasem również gałązkę n. językowo-gardłowego.
  2. rylcowo-gnykowy (m. stylohyoideus) – gałązka n. twarzowego.
  3. żuchwowo-gnykowy (m. mylohyoideus) – gałązka nerwu trójdzielnego.
  4. bródkowo-gnykowy (m. geniohyoideus) – n. podjęzykowy C1-C2

Facebook

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.