Fizykoterapia – najważniejsze prawa

 •  Prawo Arndta-Schultza

Słabe bodźce pobudzają aktywność fizjologiczną, umiarkowane lub średnie bodźce tej aktywności sprzyjają, natomiast bodźce silne opóźniają ją bądź hamują, a bodźce bardzo silne działają szkodliwie, a nawet niszczą tkanki. Można się też spotkać z taką definicją: słabe bodźce stymulują, silniejsze hamują, a najsilniejsze niszczą.

Prawo Arndta-Schultza

 • Prawo Bergoniego i Tribondeau

Wrażliwość na promieniowanie jest tym większa, im większa jest zdolność rozrodcza, im dłuższa jest faza mitotycznego podziału komórki, im mniejsza jest liczba form morfologicznych i bardziej ustalona funkcja końcowa. Występuje również bardzo duża wrażliwość na promieniowanie komórek, które znajdują się w równowadze fizjologicznej chwiejnej i są już przygotowane do procesów zwyrodnieniowych.

 • Prawo Boltzmanna

Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, którego ilość jest wprost proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury w skali Kelvina.

 • Prawo Dastre’a-Morata

Bodźce termiczne, które działają na dużą powierzchnie skóry, powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. Natomiast naczynia nerek, śledziony i mózgu wykazują taki sam odczyn jak naczynia skóry. Naczynia więc zachowują się jakby stanowiły dwa duże obszary: 1) naczynia skóry, mózgu, mięśni, śledziony i nerek oraz 2) tętnice pozostałych narządów wewnętrznych.

 • Prawo Du Bois Reymonda

Dostatecznie szybka zmiana jego natężenia jest przyczyną powstania bodźca elektrycznego. Sam przepływ prądu nie spowoduje skurczu mięśnia.

 • Prawo Erba


Zastosowanie bardzo słabego prądu stałego pozwala uzyskać skurcz mięśnia tylko przy zamykaniu obwodu, w którym elektrodą czynną jest katoda. W celu uzyskania skurczu przy zamykaniu lub otwieraniu obwodu, w którym elektrodą czynną jest anoda, konieczne jest użycie silniejszego prądu. Wywołanie skurczu przy otwieraniu obwodu prądu stałego, w którym elektrodą czynną jest katoda, wymaga użycia jeszcze silniejszego prądu.prawo erba

 • Prawo Grotthusa-Drapera

Przemiany fotochemiczne układu reagującego wywołuje promieniowanie pochłonięte. Na przebieg reakcji fotochemicznych nie ma wpływu promieniowanie odbite, przepuszczone lub rozproszone.

 • Prawo Hoorwega-Weissa

Gdy natężenie prądu potrzebne do wywołania skurczu progowego mięśnia wzrasta, to niezbędny do pobudzenia czas działania tego prądu się skraca i odwrotnie, gdy zmniejsza się czas przepływu prądu, to do uzyskania skurczu mięśniowego o tej samej sile należy odpowiednio zwiększyć natężenie prądu.

 • Prawo Stockesa

Prędkość opadania jest funkcją wielkości cząsteczki. Cząsteczki o średnicy mniejszej niż 0,5 um utrzymują się w zawiesinie bardzo długo, bowiem siły powstające wskutek ruchów Browna równoważą siły przyciągania ziemskiego, a ponadto powierzchnia zewnętrzna tak małych cząsteczek jest bardzo duża w porównaniu z ich masą. Natomiast cząsteczki o średnicy większej niż 0,5 um opadają powoli pod wpływem przyciągania ziemskiego.

Podział mgieł inhalacyjnych

 • Prawo Wiena (Viena)

Długość fali promieniowania zależy od temperatury ciała ogrzewanego. Długość fali promieniowania emitowanego przez ogrzane ciało jest odwrotnie proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej.

 • Prawo Wolffa-Delpecha

Określa zdolność czynnościowego przystosowania się kształtu kości do patologicznie zmienionych warunków statycznych.

Źródło:

Fizykoterapia, Mika,
Fizjoterapia z elementami klinicznymi tom I i II, Straburzyński,
Medycyna fizykalna, Kochański

Skomentuj