Mięśnie obręczy kończyny górnej [WIDEO]

Poniżej przedstawione zostaną ogólnie wszystkie mięśnie obręczy kończyny górnej (kompleksu barkowego).

Mięsień naramienny

Obszernym mięśniem uznawanym powszechnie za atrakcyjny dla kobiet jest mięsień naramienny. Leży od powierzchownie, czyli zaraz pod skórą. Przyczepia się do trzech kości: obojczyk (koniec barkowy), łopatki (wyrostek barkowy i dolny brzeg grzebienia łopatki) i kości ramiennej (guzowatość naramienna). Ten duży, obejmujący cały staw mięsień, można podzielić na trzy części, ponieważ każda z nich będzie uczestniczyła w innych ruchach ramienia. I tak część przednia, która położona jest do przodu od osi podłużnej kości ramiennej, będzie pociągać tę kość do przodu (zginać) oraz rotować do wewnątrz kość ramienną. Część środkowa mięśnia, której włókna biegną zgodnie z osią podłużną kości ramiennej, będą odwodzić ramię. Część tylna mięśnia ma antagonistyczne działanie do części przedniej, czyli: prostuje oraz rotuje na zewnątrz. Deltoid muscle unerwiony jest przez nerw pachowy.

Stożek rotatorów

Mięśnie wchodzące w skład stożka rotatorów: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy i podłopatkowy. Trzy z nich przyczepiają się do łopatki oraz guzka większego kości ramiennej, a m. podłopatkowy do guzka mniejszego. Ich głównym zadaniem jest rotacja kości ramiennej. Mięśnie, które przyczepiają się do powierzchni tylnej łopatki, będą rotowały na zewnątrz, a ich antagonista mięsień podłopatkowy (przyczepiony do powierzchni przedniej łopatki) będzie rotował do wewnątrz. Prócz tego mięśnie te będą napinały torebkę stawową oraz z niewielką siłą: odwodziły, zgnały i przywodziły (tylko mięsień podłopatkowy). Mięśnie położone po stronie tylnej łopatki, są przykryte przez mięsień czworoboczny oraz częściowo przez mięsień naramienny, natomiast mięsień wypełniający powierzchnię żebrową łopatki graniczy od przodu z mięśniem zębatym przednim.

Mięsień obły większy

Ostatni jest mięsień obły większy. Umiejscowiony jest on pod mięśniem obłym mniejszym, przyczepia się do dolnego kąta łopatki i biegnie do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej. Pomiędzy końcowymi włóknami mięśnia obłego mniejszego i większego przechodzą włókna głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia. Mięsień ten unerwiony jest przez nerwy podłopatkowe oraz przez gałązkę nerwu piersiowo-grzbietowego. Działanie mięśnia obłego większego jest podobne do działania policjanta łapiącego przestępcę: pociągnięcie ramienia do dołu i tyłu oraz rotacja wewnętrzna.

Zrób test online, sprawdź się TUTAJ.

Facebook (0)

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.