Mięsień trójgłowy ramienia (musculus triceps brachii)

Mięsień trójgłowy ramienia należy do grupy tylnej mięśni ramienia.

Przyczepy

Głowa długa rozpoczyna się na guzku podpanewkowym łopatki; biegnie ona między mięśniem obłym mniejszym a m. obłym większym ku dołowi; u góry jest przykryta m. naramiennym, poniżej głowa długa przykrywa głowę przyśrodkową i wreszcie przechodzi w brzeg przyśrodkowy wspólnego ścięgna końcowego. Głowa boczna rozpoczyna się powyżej bruzdy nerwu promieniowego i na przegrodzie międzymięśniowej bocznej; włókna przykrywają częściowo głowę przyśrodkową, przechodząc w ścięgno końcowe. Głowa przyśrodkowa rozpoczyna się na powierzchni tylnej kości ramiennej od lub poniżej bruzdy n. promieniowego. Wspólne ścięgno wszystkich trzech głów mięśnia tricepsa kończy się na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego kości łokciowej.

Czynności

  1. głowa długa jest najsilniejszym prostownikiem ramienia w stawie ramiennym i silnym przywodzicielem,
  2. cały mięsień prostuje w staw łokciowy,
  3. ustala staw łokciowy.

Unerwienie

  • nerw promieniowy (nervus radialis) (C5-C8).

Unaczynienie

  • tętnica okalająca ramię tylna od tętnicy pachowej,
  • tętnica głęboka ramienia od tętnicy ramiennej,
  • tętnice poboczne łokciowe od tętnicy ramiennej.

Topografia

W górnej części przykryty jest mięśniem naramiennym. W części ramiennej m. trójgłowy przykryty jest skórą na swej powierzchni tylnej. Brzeg boczny graniczy z mięśniem ramienno-promieniowym i m. ramiennym. Czasem może mieć cztery głowy.

Facebook (0)

Komentarze (1)

One Reply to “Mięsień trójgłowy ramienia (musculus triceps brachii)”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.