Łopatka widok od boku.

Łopatka widok od boku.

Łopatka widok od boku. 1) grzebień łopatki 2) wydrażenie stawowe łopatki 3) guzek nadpanewkowy 4) wyrostek kruczy 5) guzek podpanewkowy 6) brzeg boczny

Skomentuj