Przedział przedni podudzia – anatomia

W podudziu wyróżniamy cztery przedziały: przedni, boczny, tylny oraz głęboki. Skupmy się dzisiaj na opisie przedziału przedniego, weźmiemy pod uwagę mięśnie oraz pokrótce naczynia i nerw biegnące w tym tunelu powięziowym.

Bardzo dobrze przed nauką jest spojrzeć na przekrój poprzeczny podudzia. Mnie szczególnie spodobała się rycina z „Taśm anatomicznych”, gdzie przedstawione są przedziały mięśniowe pod względem przynależności do danej taśmy anatomicznej.

 

przekrój poprzeczny podudzia

Na powyższym przekroju (pochodzącym z Wikipedii) widzimy, że do przedziału przedniego należą 4 mięśnie: tibialis anterior (m. piszczelowy przedni), extensores digitorum longus et hallucis (mm. prostowniki długie palców i palucha) oraz niewidoczny m. strzałkowy trzeci. Ostatniego z mięśnie nie widać, ponieważ przekrój wykonano powyżej miejsca jego przyczepu początkowego.

Wszystkie mięśnie przedziału przedniego unerwione są przez nerw strzałkowy głęboki a unaczynione przez tętnice piszczelową przednią.

Poniżej ryciny przedstawiające kości, więzadła i mięśnie przedniego przedziału podudzia.


Mięsień prostownik długi palucha

Mięsień prostownik długi palucha

 

Mięsień prostownik długi palucha zaczyna się na powierzchni przyśrodkowej strzałki w jej środkowej części oraz na przedniej stronie błony międzykostnej goleni. Ścięgno przechodzi przez przedział przyśrodkowy górnego troczka prostowników oraz przez przedział środkowy dolnego troczka prostowników, kończąc się na powierzchni grzbietowej paliczka dalszego palucha. Mięsień ten jest przykryty mięśniami: piszczelowym przednim oraz prostownikiem długim palców.

Czynności: zgina stopę grzbietowo (prostuje stopę), prostuje palucha, odwraca stopę i może ją przywodzić.

Unaczynienie: tętnica piszczelowa przednia.

Unerwienie: nerw strzałkowy głęboki L4-S1.

 


Mięsień prostownik długi palucha + mięsień prostownik długi palców

Mięsień prostownik długi palucha + mięsień prostownik długi palców

Mięsień prostownik długi palców rozpoczyna się na kłykciu bocznym piszczeli, górnej części strzałki i błonie międzykostnej goleni. Jego ścięgno biegnie przez boczny przedział troczka prostowników górnego i dolnego. Mniej więcej na wysokości dolnego troczka prostowników, następuje podział na cztery ścięgna do paliczków dalszych palców II-V.

Czynności: prostuje palce II-V, zgina grzbietowo stopę.

Unaczynienie: tętnica piszczelowa przednia.

Unerwienie: nerw strzałkowy głęboki L4-S1.

 

 


Mięsień prostownik długi palucha + mięsień prostownik długi palców + mięsień strzałkowy trzeci

Mięsień prostownik długi palucha + mięsień prostownik długi palców + mięsień strzałkowy trzeci

Mięsień strzałkowy trzeci u około 10% ludzi nie występuje, poza tym często ulega on indywidualnym modyfikacjom. Przyczepia się w dolnej części kości strzałkowej, przebiega przez boczny przedział troczka dolnego prostowników, kończąc się na powierzchni grzbietowej podstawy 5. kości śródstopia.

M. strzałkowy trzeci zgina stopę grzbietowo oraz nawraca stopę, pociągając kość palca V ku górze.

Unaczynienie: tętnica piszczelowa przednia.

Unerwienie: nerw strzałkowy głęboki L4-S1.

 

 


Mięsień prostownik długi palucha + mięsień prostownik długi palców + mięsień strzałkowy trzeci + mięsień piszczelowy przedni

Mięsień prostownik długi palucha + mięsień prostownik długi palców + mięsień strzałkowy trzeci + mięsień piszczelowy przedni

Mięsień piszczelowy przedni to najsilniejszy mięsień zginający stopę w stronę kolana. Mięsień ten często odpowiedzialny jest za ból goleni podczas biegu czy maszerowania pod górę, między innymi dlatego, że jego powięź łączy się z okostną i podczas każdego ruchu, podrażnia ona tę mocno unerwioną tkankę. Tibialis anterior zaczyna się na kłykciu bocznym piszczeli oraz bocznej górnej części trzonu tej kości. Jest również związany z błoną międzykostną oraz powięzią goleni. W dystalnej części kości piszczelowej przechodzi w długie ścięgno biegnące w przyśrodkowym przedziale troczków prostowników, kończąc się na kości klinowatej przyśrodkowej i I kości śródstopia na ich podeszwowych powierzchniach.

Razem z mięśniem prostownikiem długim palców przykrywa m. prostownik długi palucha. W obszarze przyczepu do kości klinowatej przyśrodkowej występuje kaletka podścięgnowa.

Czynności: zgina stopę grzbietowo, odwraca stopę.

Unaczynienie: tętnica piszczelowa przednia i tętnica wsteczna piszczelowa przednia.

Unerwienie: nerw strzałkowy głęboki L4-S1.


Struktury naczyniowo-nerwowe

 

Tętnica piszczelowa przednia.

Wchodzi ona do przedziału przedniego przez górny otwór błony międzykostnej. Dalej tętnica biegnie pionowo ku dołowi, leżąc na błonie międzykostnej. Tętnica przykryta jest mięśniem piszczelowym przednim aż do dystalnej części piszczeli. Na grzbiecie stopy tętnica przybiera nazwę tętnicy grzbietowej stopy.

Żyła piszczelowa przednia.

Jest przedłużeniem żyły grzbietowej stopy. Biegnie w sąsiedztwie tętnicy piszczelowej przedniej. Kończy się łącząc z żyłą piszczelową tylną, wytwarzając żyłę podkolanową.

Nerw strzałkowy głęboki.

Zaczyna się, przylegając do bocznej powierzchni głowę strzałki odchodząc od n. strzałkowego wspólnego. Przechodzi przez przegrodę międzymięśniową przednią do kanału prostowników. Dalej biegnie wspólnie z naczyniami piszczelowymi przednimi.

Skomentuj