Sport osób niepełnosprawnych – krótkie streszczenie z “Kinezyterapii” Zębatego

Jeżeli ktoś jest chory, musi szczególne dbać o swoje zdrowie. To tłumaczy dlaczego sport osób niepełnosprawnych jest tak popularny. Oczywiście niektórzy niepełnosprawni nie tylko chcą dbać o swoje zdrowie, poprzez systematyczne uprawianie sportu, ale także pragną aby ten sport stał się ich pasją – i jest nią.

Wydawało mi się kiedyś, że to trochę dziwne, kiedy widziałem gdzieś w Internecie osoby na wózkach, grające w koszykówkę. Jednakże, kiedy głębiej się zastanowić, jest to całkowicie normalne i zdrowe podejście do swojego życia.

To po wojnach światowych i w trakcie nich, rozpoczął się okres organizacji różnych imprez sportowych, w których uczestnikami byli kalecy – często dawni żołnierze. W Kinezyterapii Zębatego można przeczytać, że pierwszymi większymi zawodami sportowymi dla paraplegików były te w 1944 roku, zorganizowane przez dr Ludwiga Guttmann na terenie szpitala w Niemczech. Kolejne imprezy wyrastały jak grzyby po deszczu. Paraplegia spowodowana jest uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub mózgu, osoby dotknięte paraplegią, mają porażone kończyny górne lub dolne.

W końcu z inicjatywy tego samego pana w 1960 roku w Rzymie, zorganizowano I letnią Paraolimpiadę Paraplegików. Kolejne igrzyska letnie odbywały się systematycznie co cztery lata, a Polacy odnosili w nich dobre wyniki (od roku 1972, wcześniej nie startowali).

Dyscypliny sportowe i gry drużynowe dla niepełnosprawnych, muszą być specjalnie dostosowane do ich możliwości. Jednym z najważniejszych aspektów branych pod uwagę jest bezpieczeństwo. Niepełnosprawni są przyporządkowani do specjalnych grup, mówiących o stopniu ich kalectwa. Dla niektórych jest to często dość kontrowersyjne, jednakże bez takiej segregacji nie ma możliwości zorganizowania zawodów. W grach zespołowych natomiast każdy z drużyny uzyskuje pewną ilość punktów, które określają stan zdrowia uczestnika. Następnie sumuje się liczbę punktów wszystkich członków drużyny, którzy zostali wystawieni w pierwszym składzie. Trzeba tak manipulować wyborem zawodników, aby nie przekroczyć pewnego progu punktowego.

Lista organizacji zajmujących się sportem niepełnosprawnych:

  • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych “START”;
  • Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upośledzonych Umysłowo “Olimpiady Specjalne Polska”;
  • Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe “Sprawni Razem”;
  • Polski Związek Sportowy Głuchych;
  • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących “CROSS”;
  • Polski Związek Tenisa na Wózkach;
  • Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji

~Na podstawie Kinezyterapii Andrzeja Zebatego, rozdział i podrozdziały 2.6.

Facebook (0)

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.